Translation of "hyperlink" - English-Turkish dictionary

hyperlink

noun [ C ] uk /ˈhaɪpəlɪŋk/ us

text that you can click on that lets you move easily between two computer documents or two pages on the Internet

internette iki sayfa veya bilgisayar dökümanları arasında kolayca hareket etmeyi sağlayan bağlantı; yüksek hızlı bağlantı

(Translation of “hyperlink” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)