Translation of "know-how" - English-Turkish dictionary

know-how

noun [ U ] uk /ˈnəʊhaʊ/ us

practical skill and knowledge

uygulamaya yönelik teknik beceri ve ustalık; uygulama yeteneği, bir şeyi yapabilme deneyim ve bilgisi
technical know-how

(Translation of “know-how” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)