Translation of "overhaul" - English-Turkish dictionary

overhaul

verb [ T ] uk us /ˌəʊvəˈhɔːl/

to examine a machine or a system carefully and improve it or repair it

baştan aşağı gözden/bakımdan geçirmek; bütünüyle bakım onarım yapmak
to overhaul an engine
overhaul uk us /ˈəʊvəhɔːl/ noun [ C ]

gözden geçirme, kontrol etme

(Translation of “overhaul” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)