Translation of "panacea" - English-Turkish dictionary

panacea

noun [ C ] uk /ˌpænəˈsiːə/ us

something that people believe can solve all their problems

insanların bütün dertlerine çare olduğuna inandığı şey; her derde deva şey

(Translation of “panacea” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)