Translation of "premise" - English-Turkish dictionary

premise

noun [ C ] uk /ˈpremɪs/ us formal

an idea that you use to support another theory

başka bir kuramı desteklemek için kullanılan fikir/düşünce; varsayım, faraziye, hipotez

(Translation of “premise” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)