Translation of "profane" - English-Turkish dictionary

profane

adjective uk us /prəˈfeɪn/ formal

showing no respect for God or for religious or moral rules

Allah'a/kutsal değerlere/ahlâk ilkelerine karşı saygısız davranan; değertanımaz
profane language
profanity uk us /prəˈfænəti/ noun [ U ] formal

din, ahlaki konular ve Tanrı'ya karşı saygısızlık

(Translation of “profane” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)