Translation of "RSI" - English-Turkish dictionary

RSI

noun [ C ] uk /ˌɑːresˈaɪ/ us

abbreviation for repetitive strain injury: a painful medical condition that can damage the hands, arms, and backs of people, especially people who use computers

daha çok bilgisayar kullanan kişilerde görülen ve ellerde, kollarda ve sırtta sık sık tekrar eden ağrılar; Hareketsizliğe bağlı Mafsal Ağrıları (HMA)

(Translation of “RSI” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)