Traducción de "clippers" - Diccionario inglés-español

clippers

noun uk /ˈklɪp.əz/ us /-ɚz/ also clipper /ˈklɪp.ər/ //

a device for cutting especially nails, hair, wire, or bushes

cortaúñas, maquinilla, podaderas

(Traducción de "clippers" de Diccionario de Cambridge inglés-español © Cambridge University Press)