Traducción de "lifelong" - Diccionario inglés-español

lifelong

adjective uk /ˈlaɪf.lɒŋ/ us /-lɑːŋ/

lasting for the whole of a person’s life

de toda la vida
She was a lifelong member of the Labour party.
a lifelong habit

(Traducción de "lifelong" de Diccionario de Cambridge inglés-español © Cambridge University Press)