Traducción de "painless" - Diccionario Inglés-Español

painless

adjective uk /ˈpeɪn.ləs/ us

causing no physical pain

indoloro
a painless medical procedure
painlessly adverb uk /-li/ us

(Traducción de "painless" del Diccionario de Cambridge Inglés-Español © Cambridge University Press)