Significado de "advancement" - Diccionario inglés para estudiantes

advancement

noun [ C, U ] uk us /ədˈvɑːnsmənt/

progress:

career advancement
technological advancements

(Definición de advancement de Cambridge Learner's Dictionary © Cambridge University Press)