Significado de "Christian name" - Diccionario inglés para estudiantes

Christian name

noun [ C ] uk us

your first name, not your family name

(Definición de Christian name de Cambridge Learner's Dictionary © Cambridge University Press)