Significado de "pay phone" - Diccionario inglés para estudiantes

pay phone

noun [ C ] uk us

a telephone in a public place that you pay to use

(Definición de pay phone de Cambridge Learner's Dictionary © Cambridge University Press)