Significado de "quantum leap" - Diccionario inglés para estudiantes

quantum leap

noun [ C ] uk us /ˌkwɒntʌmˈliːp/

(Definición de quantum leap de Cambridge Learner's Dictionary © Cambridge University Press)