Traducción de "speeding" - Diccionario Inglés-Polaco

speeding

noun [ U ] uk us /ˈspiːdɪŋ/

driving faster than you are allowed to

przekroczenie (dozwolonej) szybkości, jazda z nadmierną prędkością
They were stopped by the police for speeding.

(Translation of “speeding” from the Diccionario Cambridge Inglés-Polaco © Cambridge University Press)