Traducción de "factual" - Diccionario Inglés-Ruso

factual

adjective uk us /ˈfæktʃʊəl/

using or consisting of facts

информативный, основанный на фактах
factually adverb

в отношении фактов
factually correct/incorrect

(Translation of “factual” from the Diccionario Cambridge Inglés-Ruso © Cambridge University Press)