Significado de “benign senescent forgetfulness” - en el Diccionario Inglés

Inglés

benign senescent forgetfulness en inglés

Ver todas las traducciones

benign senescent forgetfulnessnoun [ U ]

uk /bɪˌnaɪn sɪˌnes.ənt fəˈɡet.fəl.nəs/ us /bɪˌnaɪn səˌnes.ənt fɚˈɡet.fəl.nəs/ also age-related memory impairment, age associated memory impairment specialized

(Definición de benign senescent forgetfulness del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press)