Significado de “cling film” - en el Diccionario Inglés

Inglés

cling film en inglés

Ver todas las traducciones

cling filmnoun [ U ]

uk /ˈklɪŋ fɪlm/ us /ˈklɪŋ fɪlm/ UK US plastic wrap

(Definición de cling film del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press)