Significado de “comfort eating” - en el Diccionario Inglés

comfort eating en inglés

Ver todas las traducciones

comfort eatingnoun [ U ]

uk /ˈkʌm.fət ˌiː.tɪŋ/ us /ˈkʌm.fɚt ˌiː.t̬ɪŋ/

(Definición de comfort eating del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press)