Significado de “cul-de-sac” - Diccionario inglés

american-english diccionario

cul-de-sac en inglés americano

Ver todas las traducciones

cul-de-sacnoun [ C ]

us /ˈkʌl·dəˌsæk, ˈkʊl-/

a street that is closed at one end

(Definición de cul-de-sac de Cambridge Academic Content Dictionary © Cambridge University Press)