Significado de “cuss” - Diccionario Inglés

Significado de "cuss" - Diccionario Inglés Americano

See all translations

cussverb [ I ]

us /kʌs/ infml

to curse

(Definition of “cuss” from the Cambridge Academic Content Dictionary © Cambridge University Press)