Significado de “depoliticize” - en el Diccionario Inglés

depoliticize en inglés

Ver todas las traducciones

depoliticizeverb [ T ]

UK usually depoliticise uk /ˌdiː.pɒlˈɪt.ɪ.saɪz/ us /ˌdiː.pəˈlɪt̬.ə.saɪz/
depoliticization
noun [ U ] UK usually depoliticisation uk /ˌdiː.pəˌlɪt.ɪ.saɪˈzeɪ.ʃən/ us /ˌdiː.pəˌlɪt̬.ə.səˈzeɪ.ʃən/

(Definición de depoliticize del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press)