Significado de “discolour” - en el Diccionario Inglés

discolour en inglés

Ver todas las traducciones

discolourverb [ I or T ]

UK US discolor uk /dɪˈskʌl.ər/ us /dɪˈskʌl.ɚ/
discoloration
noun [ C or U ] uk /dɪˌskʌl.əˈreɪ.ʃən/ us /dɪˌskʌl.əˈreɪ.ʃən/

(Definición de discolour del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press)