Significado de “masochism” - en el Diccionario Inglés

masochism en inglés

Ver todas las traducciones

masochismnoun [ U ]

uk /ˈmæs.ə.kɪ.zəm/ us /ˈmæs.ə.kɪ.zəm/
masochist
noun [ C ] uk /ˈmæs.ə.kɪst/ us /ˈmæs.ə.kɪst/
masochistic
adjective uk /ˌmæs.əˈkɪs.tɪk/ us /ˌmæs.əˈkɪs.tɪk/

(Definición de masochism del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press)