Significado de “mixed blessing” - en el Diccionario Inglés

Inglés

mixed blessing en inglés americano

Ver todas las traducciones

mixed blessingnoun [ C ]

us /ˈmɪkst ˈbles·ɪŋ/

an event or situation that has both advantages and disadvantages

(Definición de mixed blessing del Cambridge Academic Content Dictionary © Cambridge University Press)