Significado de “non-” - Diccionario inglés

british diccionario

non- en inglés americano

Ver todas las traducciones

non-prefix

us /nɑn/

used to add the meaning "not" to adjectives and nouns:

nonexistent
nonflammable
nonpartisan

(Definición de non- de Cambridge Academic Content Dictionary © Cambridge University Press)