Significado de “put sb down” - en el Diccionario Inglés

put sb down en inglés británico

Ver todas las traducciones

put sb down

phrasal verb with put uk /pʊt/ us /pʊt/ verb present participle putting, past tense and past participle put

(Definición de put sb down del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press)