Significado de “put sb up” - en el Diccionario Inglés

Inglés

put sb up en inglés

Ver todas las traducciones

put sb up

phrasal verb with put uk /pʊt/ us /pʊt/ verb present participle putting, past tense and past participle put

(Definición de put sb up del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press)

Blogs sobre put sb up

by Kate Woodford,