Significado de “set sb down” - en el Diccionario Inglés

Inglés

set sb down en inglés

Ver todas las traducciones

set sb down

phrasal verb with set uk /set/ us /set/ verb present participle setting, past tense and past participle set

(Definición de set sb down del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press)