Traducción de "reminiscent" - Diccionario Inglés-Español

reminiscent

adjective uk /ˌrem.ɪˈnɪs.ənt/ us formal
reminiscent of sb/sth

making you remember a particular person, event, or thing

evocador de algo/alguien, con reminiscencias de algo/alguien
That song is so reminiscent of my adolescence.

(Traducción de "reminiscent" del Diccionario de Cambridge Inglés-Español © Cambridge University Press)