Significado de "practical" - Diccionario inglés para estudiantes

practical

noun [ C ] uk us /ˈpræktɪkəl/

a lesson or examination in which you do or make something instead of only writing

(Definición de practical noun de Cambridge Learner's Dictionary © Cambridge University Press)