Pronunciación en inglés de "betterment"

betterment

uk Cómo se pronuncia betterment en inglés británico
us Cómo se pronuncia betterment en inglés americano
us Cómo se pronuncia betterment en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de betterment del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)