Pronunciación en inglés de "buffet"

buffet

uk Cómo se pronuncia buffet en inglés británico
us Cómo se pronuncia buffet en inglés americano
uk Cómo se pronuncia buffet en inglés británico
us Cómo se pronuncia buffet en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de buffet del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)