Pronunciación en inglés de "capex"

capex

uk Cómo se pronuncia capex noun en inglés británico
us Cómo se pronuncia capex noun en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de capex del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)