Pronunciación en inglés de "capital account"

capital account

uk Cómo se pronuncia capital account noun en inglés británico
us Cómo se pronuncia capital account noun en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de capital account del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)