Pronunciación en inglés de "cool bag"

cool bag

uk Cómo se pronuncia cool bag en inglés británico
us Cómo se pronuncia cool bag en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de cool bag del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)