Pronunciación en inglés de "crescent"

crescent

uk Cómo se pronuncia crescent noun en inglés británico
us Cómo se pronuncia crescent noun en inglés americano
uk Cómo se pronuncia crescent adjective en inglés británico
us Cómo se pronuncia crescent adjective en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de crescent del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)