Pronunciación en inglés de "cut sb off"

cut sb offcut

uk Cómo se pronuncia cut verb en inglés británico
us Cómo se pronuncia cut verb en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de cut sb off del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)