Pronunciación en inglés de "decant"

decant

uk Cómo se pronuncia decant verb en inglés británico
us Cómo se pronuncia decant verb en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de decant del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)