Pronunciación en inglés de "detox"

detox

uk Cómo se pronuncia detox noun en inglés británico
us Cómo se pronuncia detox noun en inglés americano
uk Cómo se pronuncia detox verb en inglés británico
us Cómo se pronuncia detox verb en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de detox del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)