Pronunciación en inglés de "fog up"

fog upfog

uk Cómo se pronuncia fog verb en inglés británico
us Cómo se pronuncia fog verb en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de fog up del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)