Pronunciación en inglés de "fumble"

fumble

uk Cómo se pronuncia fumble verb en inglés británico
us Cómo se pronuncia fumble verb en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de fumble del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)