Pronunciación en inglés de "garment"

garment

uk Cómo se pronuncia garment en inglés británico
us Cómo se pronuncia garment en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de garment del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)