Pronunciación en inglés de "hitched"

hitched

uk Cómo se pronuncia hitched en inglés británico
us Cómo se pronuncia hitched en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de hitched del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)