Pronunciación en inglés de "lift"

lift

uk Cómo se pronuncia lift verb en inglés británico
us Cómo se pronuncia lift verb en inglés americano
uk Cómo se pronuncia lift noun en inglés británico
us Cómo se pronuncia lift noun en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de lift del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)