Pronunciación en inglés de "lift"

lift

uk Cómo se pronuncia lift en inglés británico
us Cómo se pronuncia lift en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de lift del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)