Pronunciación en inglés de "modish"

modish

uk Cómo se pronuncia modish adjective en inglés británico
us Cómo se pronuncia modish adjective en inglés americano


modishly

uk Cómo se pronuncia modishly adverb en inglés británico
us Cómo se pronuncia modishly adverb en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de modish del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)