Pronunciación en inglés de "prove"

prove

uk Cómo se pronuncia prove en inglés británico
us Cómo se pronuncia prove en inglés americano


proven

uk Cómo se pronuncia proven en inglés británico
us Cómo se pronuncia proven en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de prove del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)