Pronunciación en inglés de "quatrain"

quatrain

uk Cómo se pronuncia quatrain noun en inglés británico
us Cómo se pronuncia quatrain noun en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de quatrain del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)