Pronunciación en inglés de "quick fix"

quick fix

uk Cómo se pronuncia quick fix noun en inglés británico
us Cómo se pronuncia quick fix noun en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de quick fix del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)