Pronunciación de inglés "quick fix"

quick fix

uk Cómo se pronuncia quick fix en inglés británico
us Cómo se pronuncia quick fix en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de quick fix de Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y desde el Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)