Pronunciación en inglés de "represent"

represent

uk Cómo se pronuncia represent en inglés británico
us Cómo se pronuncia represent en inglés americano


representation

us Cómo se pronuncia representation en inglés americano

(Pronunciaciones en inglés de represent del Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus y del Cambridge Academic Content Dictionary, ambas fuentes © Cambridge University Press)